Menu

Projekty

„Tajemnice leśnego zakątka” Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kartuzy

Projekt przedszkolny obejmujący dzieci w wieku 3-6 lat realizowany będzie w roku szkolnym 2019-2020.
Głównym celem projektu jest poprawa stopnia upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kartuzy poprzez utworzenie 15 trwałych miejsc przedszkolnym dla dzieci w wieku 3-5 lat w Zespole Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej, rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz zajęcia skierowane dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, a także podniesienie wiedzy i kompetencji nauczycieli w zakresie metod eksperymentu, metod pracy z uczniem niepełnosprawnym, sposobu prowadzenia zajęć w myśl zasady „Leśnego przedszkola”, a także umożliwienie rodzicom uczestnictwa w warsztatach poświęconych relacji dziecko – rodzic.


Projekt obejmuje:
zajęcia rozwijające w zakresie kompetencji kluczowych
- język angielski
- szachy
- robotyka
- rytmika
- Warsztaty Kreatywności Przedszkolaka
specjalistyczne zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością
- zindywidualizowana logopedia
- zindywidualizowana terapia pedagogiczna
- zindywidualizowana gimnastyka korekcyjna


W załączeniu Regulamin rekrutacji

 

Zajęcia projektowe - język angielski

Zajęcia projektowe - szachy

Zajęcia projektowe - robotyka

Zajęcia projektowe - rytmika

Zajęcia projektowe - warsztaty kreatywności przedszkolaka

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Kiełpinie
    ul. Szkolna 29
    83-307 Kiełpino
    pomorskie
  • 58-694-21-44
    58-694-21-82

Galeria zdjęć