Menu

Projekty

Projekt „Utworzenie nowych trwałych miejsc edukacji przedszkolnej w gminie Kartuzy”

Projekt „Utworzenie nowych trwałych miejsc edukacji przedszkolnej w gminie Kartuzy”  obejmuje wsparcie skierowane  do wszystkich chętnych dzieci w wieku przedszkolnym w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt realizowany w latach 2021-2023 i obejmuje:
a)      zajęcia rozwijające w zakresie kompetencji kluczowych
- język angielski
- robotyki i konstruowania
- podstaw programowania
- Warsztaty Kreatywności Przedszkolaka
- Spotkania z Teatrem
b)      w ramach specjalnych potrzeb edukacyjnych dla dzieci z różnymi deficytami w tym  niepełnosprawnych  będą realizowane:
- zajęcia logopedyczne
- terapia pedagogiczna
- gimnastyka korekcyjna
- zajęcia z wykorzystaniem Metody Ruchu  Rozwijającego Weroniki Sherborne
- zajęcia z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
- zajęcia artystyczno-plastyczne
- zajęcia z rytmiki i umuzykalnienia

W ramach projektu przeprowadzone zostaną również szkolenia w zakresie:
a)      dla nauczycieli:
- warsztaty z technik komunikacji  interpersonalnej z wykorzystaniem narzędzi ICT;
- warsztaty  z metodyki  eksperymentu  z  wykorzystaniem  narzędzi ICT
- warsztaty z zastosowania metod aktywizujących w edukacji przedszkolnej z wykorzystaniem narzędzi ICT
- warsztaty  z  wykorzystaniem  Metody  Ruchu Rozwijającego  Weroniki Sherborne
- warsztaty  z  wykorzystaniem  Metody  Dobrego  Startu  Marty Bogdanowicz.
      b) dla rodziców:
- podniesienie świadomości Rodziców  w zakresie roli społecznego otoczenia placówki edukacyjnej
- warsztaty dla Rodziców w zakresie roli edukacji przedszkolnej w tym dziecka z niepełnosprawnością.

Więcej informacji na głównej stronie szkoły w zakładce PROJEKT PRZEDSZKOLNY

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Kiełpinie
    ul. Szkolna 29
    83-307 Kiełpino
    pomorskie
  • 58-694-21-44
    58-694-21-82

Galeria zdjęć