Menu

Szkoła nowych możliwości

Szkoła nowych możliwości

Uczniowie naszej szkoły biorą aktywny udział w realizowanych przez Gminę Kartuzy  projektach edukacyjnych pozyskanych ze środków Unii Europejskiej.  Nadrzędnym celem jest poprawa potencjału edukacyjnego, wzrost wiedzy i umiejętności oraz złagodzenie dysfunkcji utrudniających naukę.  Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin. Podczas spotkań szczególną uwagę zwraca się na wykorzystywanie bogatej bazy dydaktycznej i stosowanie aktywizujących form i metod pracy wspierających proces uczenia się. Natomiast zajęcia rozwijające z języka  angielskiego zakończą się  egzaminem zewnętrznym TELC oraz otrzymaniem przez uczestników  certyfikatu zgodnego z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, co daje również duże możliwości w dalszej karierze edukacyjnej i zawodowej.  

Regulamin_rekrutacji_3.2.1.doc

Projekt pod nazwą „Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli         Gminy Kartuzy”

SZKOŁA PODSTAWOWA W KIEŁPINIE 

L.P.

RODZAJ ZAJĘĆ:

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PROWADZĄCEJ:

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

1.

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego  zakończone TELC/TOEIC

mgr Łukasz Formela

 

2.

Zajęcia  rozwijające z matematyki

mgr Anna Iwanowska

3.

Zajęcia rozwijające z informatyki

mgr Karina Plichta

4.

Zajęcia rozwijające z przyrody

mgr Joanna Kurowska

5.

Robotyka

 Estera Jelińska

ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE

1.

Zajęcia wyrównujące z matematyki

mgr Anna Iwanowska

    

2.

Zajęcia wyrównujące z języka angielskiego

mgr Barbara Moskal

mgr Sylwia Łagan

3.

Zajęcia wyrównujące z  informatyki

mgr Anna Kasprzycka

4.

Zajęcia wyrównujące z  przyrody

mgr Marzena Rybakowska

POZOSTAŁE WSPARCIE DLA PEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW

1.

Zajęcia logopedyczne

mgr Anna Kasprzycka

mgr Barbara Sajek

mgr Iwona Fiołek

 

2.

Terapia pedagogiczna

mgr Elwira Formela

3.

Gimnastyka korekcyjna

mgr Grzegorz Laskowski

mgr Błażej Adamus

4.

Koło szachowe

 Witosław Walkusz

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1.

Rewalidacja i terapia pedagogiczna

mgr Magdalena Godzińska

mgr Jolanta Wrońska

 

2.

Logopedia

mgr Iwona Fiołek

mgr Barbara Sajek

mgr Anna Kasprzycka

3.

Wsparcie psychologiczne

mgr Anna Magulska

4.

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

mgr Joanna Rompska

 

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego  zakończone TELC/TOEIC                              oraz zajęcia wyrównujące

           

Zajęcia  rozwijające i wyrównujące z matematyki

  

Zajęcia rozwijające i wyrównujące z informatyki​

Zajęcia rozwijające i wyrównujące z przyrody

  

  

Zajęcia logopedyczne

  

Terapia pedagogiczna

  

  

Gimnastyka korekcyjna i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

   

 

Koło szachowe

 

 

Terapia psychologiczna

 

Rewalidacja

 

 

 

Projekt pod nazwą „Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli           Gminy Kartuzy”

ODDZIAŁY GIMNAZJALNE

L.P.

RODZAJ ZAJĘĆ:

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA:

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

1.

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego  zakończone TELC/TOEIC

mgr Lidia Jończak

 

2.

Zajęcia  rozwijające z matematyki

mgr Dorota Koszałka

3.

Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego

mgr Łukasz Formella

4.

Zajęcia rozwijające z fizyki

mgr Ludwika Stubińska

5.

Zajęcia rozwijające z biologii

mgr Grażyna Formella

6.

Zajęcia rozwijające z chemii

mgr Grażyna Formella

7.

Zajęcia rozwijające z geografii

mgr Mikołaj Borkowicz

8.

Robotyka

 Estera Jelińska

ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE

1.

Zajęcia wyrównujące z matematyki

mgr Ludwika Stubińska

mgr Dorota Koszałka

 

2.

Zajęcia wyrównujące z języka angielskiego

mgr Łukasz  Formela

mgr Sylwia Łagan

3.

Zajęcia wyrównujące z języka niemieckiego

mgr Łukasz Formella

mgr Sylwia Łagan

4.

Zajęcia wyrównujące z  informatyki

mgr Karina Plichta

5.

Zajęcia wyrównujące z  fizyki

mgr Bożena Mielewczyk

6.

Zajęcia wyrównujące z  biologii

mgr Grażyna Formella

7.

Zajęcia wyrównujące z  chemii

mgr Grażyna Formella

8.

Zajęcia wyrównujące z  geografii

mgr Mikołaj Borkowicz

POZOSTAŁE WSPARCIE DLA PEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW

1.

Koło szachowe

Witosław Walkusz

 

2.

Zajęcia z zakresu przedsiębiorczości

mgr Joanna Wieczorek

3.

Zajęcia z doradztwa zawodowego

mgr Joanna Wieczorek

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1.

Rewalidacja i terapia pedagogiczna

mgr Karina Plichta

mgr Zdzisław Krause

 

2.

Logopedia

mgr Iwona Fiołek

3.

Wsparcie psychologiczne

mgr Anna Magulska

 

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego  zakończone TELC/TOEIC​                             oraz zajęcia wyrównujące

 

  

 

Zajęcia  rozwijające i wyrównujace z matematyki

  

Zajęcia rozwijające i wyrównujące z języka niemieckiego

  

 

Zajęcia rozwijające i wyrównujące z fizyki​

     

Zajęcia rozwijające i wyrównujące z biologii

 

Zajęcia wyrównujące z informatyki
     
Zajęcia rozwijające i wyrównujące z chemii
 
Zajęcia rozwijające i wyrównujące z geografii
    
  
Koło szachowe
 
 

Zajęcia z zakresu przedsiębiorczości

 

 

 

 

 

Zajęcia z doradztwa zawodowego

 

 

 

 

Rewalidacja i terapia pedagogiczna

  

 

 

Logopedia
 
 
Wsparcie psychologiczne

    

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Kiełpinie
    ul. Szkolna 29
    83-307 Kiełpino
    pomorskie
  • 58-694-21-44
    58-694-21-82

Galeria zdjęć