• Dożywianie

    • Obiad przyrządzany jest w naszej, szkolnej kuchni. Wydajemy go w godzinach 10:20 - 12:50. Chętni na obiady, zgłaszają ten fakt do intendenta - pani Teresy Fierki. Należy wypełnić zgłoszenie: Karta zgłoszenia na obiady 1-8 / Karta zgłoszenia na posiłki - przedszkole i oddziały "0" , które jest zarazem deklaracją o dokonywaniu płatności.

     Kontakt:

     Teresa Fierka

     e-mail: t.fierka@zskielpino.pl

     nr telefonu: 572-287-182

      

     CENY POSIŁKÓW:

     1. Obiad dla uczniów z klas I – VIII:
     • Zupa i drugie danie – 4 zł x ilość dni w miesiącu.
     1. Posiłki dla dzieci z Ośrodka Wychowania Przedszkolnego 
     1. Dzieci na 5 godzin – śniadanie + obiad 6,5 zł x ilość dni w miesiącu
     2. Dzieci na 5 godzin – obiad + podwieczorek 6 zł x ilość dni w miesiącu
     3. Dzieci na 8-10 godzin - śniadanie, obiad, podwieczorek 8,50 zł x ilość dni w miesiącu,

     Klasy I - VIII

     Płatności dokonuje się do 10 dnia każdego miesiąca z góry.

     Przedszkole

     Płatność do 5-tego następnego miesiąca po odliczeniu nieobecności przez wychowawców. 

      

     Płatności można dokonać przelewem na następujące konto bankowe:

     PKO BP 67 1020 1866 0000 1602 0069 2020

     tytuł płatności: miesiąc, imię i nazwisko dziecka, klasa

     UWAGA! Dowód przelewu jest dowodem wpłaty pieniędzy i musi zostać dostarczony do intendenta do 15 dnia każdego miesiąca z góry.

     • Dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas 1-4 dowód przelewu dostarczają do wychowawcy.
     • Uczniowie starszych klas dowód przelewu dostarczają bezpośrednio do intendenta.

     W razie choroby dziecka prosimy o zgłoszenie tego faktu do intendenta p. Teresy Fierki, bądź sekretariatu szkoły tel. 58 694-21-44, wówczas istnieje możliwość odliczenia podanych dni i wykorzystania ich w następnym miesiącu.

     W razie rezygnacji z obiadów prosimy o przekazanie pisemnej informacji .

      

     Wpłaty na dożywianie 2023-2024

     SP


     Płatność do 10-tego każdego miesiąca.

      

     Przedszkole

     Poniżej 5-ciu godzin:

      

     Powyżej 5-ciu godzin:

      


     Płatność do 5-tego następnego miesiąca po odliczeniu nieobecności przez wychowawców.