• Oferujemy swoim uczniom:

     1. WYSOKI POZIOM KSZTAŁCENIA

     • Liczne sukcesy w konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych;
     • Stypendia Burmistrza Kartuz i Marszałka Województwa Pomorskiego;
     • Wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych;
     • Nauka 2 języków obcych: angielskiego i niemieckiego;
     • Nauka języka kaszubskiego;
     • Klasy integracyjne z nauczycielem wspomagającym;
     • Wychowanie komunikacyjne – KARTA ROWEROWA

      

     2. PROFESJONALNĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ

     3. NOWOCZEŚNIE WYPOSAŻONE SALE LEKCYJNE

     sale lekcyjne

       

       

     sale językowe

     sala projekcyjna

     4. WSPARCIE SPECJALISTÓW

     • Pedagog,  Psycholog
     • Logopeda
     • Oligofrenopedagog
     • Surdo- i Tyflopedagog

      

     5. WSZECHSTRONNY ROZWÓJ FIZYCZNY

     • nieodpłatna nauka pływania;
     • zajęcia sportowe: tenis stołowy, piłka nożna, piłka siatkowa

      

     6. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

     • Wsparcie rozwoju: zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, psychologiczne, terapeutyczne, rewalidacyjne

      

     sala logopedyczna

      

     sala zabaw i terapii

      

      

     • Koła zainteresowań: przedmiotowe, ortograficzne, teatralne, literackie, robotyka
     • Wolontariat
     • Gromada Zuchowa KIEŁPIŃSKIE PSZCZÓŁKI
     • Rozwój talentów:
      • Zespoły Taneczne: ISKRY
      • Zespół Regionalny WESOŁE LUDKI
      • Zespół Instrumentalny SCHOOL LIFE
      • Chór MONODIA
      • Grupa baletowa

          

       

      

      7. ROZWÓJ WIEDZY I UMIEJĘTNOSCI poprzez realizację projektów edukacyjnych:

     • Tydzień Kaszubski
     • Festiwal Nauki
     • Dni Profilaktyki
     • Tydzień Bezpieczeństwa
     • Dzień Języków Obcych
     • Znajdź Klucz do Historii
     • Świat bez głodu
     • Akcje charytatywne, wolontariat

      

     8.  ZAPEWNIENIE OPIEKI I BEZPIECZEŃSTWA

     • Świetlica w godz. 7.00 – 17.00
     • Czytelnia
     • Sala zabaw i terapii
     • Stołówka szkolna – smaczne i zdrowe posiłki
     • Przestronne i kolorowe korytarze
     • Monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny

      

     świetlica

      

     stołówka

       

     korytarze

       

      

     9. WYSOKA JAKOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

     Zapewniamy:

     • wysoki poziom opieki i kształcenia wszystkim dzieciom;
     • doskonałe warunki, dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością;
     • opiekę specjalistów: pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta, oligofrenopedagog, surdo- i tyflopedagog;
     • kolorowe i nowocześnie wyposażone sale przedszkolne, plac zabaw, halę sportową, salę baletową, salę terapii zajęciowej, gabinet logopedyczny, salę projekcyjną (kino dziecięce), przestronn jadalnię;
     •  zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci: robotykę, szachy, rytmikę, balet, język angielski;
     •  zajęcia specjalistyczne: wczesne wspomaganie rozwoju, sensoryczne, indywidualną rewalidację,
     • terapię pedagogiczną, logopedię, glottodydaktykę, gimnastykę korekcyjną;
     • zajęcia adaptacyjne z udziałem Rodziców;
     • wycieczki bliższe i dalsze;
     • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów;
     • zdrowe i smaczne posiłki.