• Zapisy

    • Zapisy
     dla uczniów klas I-III SP - maj, czerwiec w godzinach pracy świetlicy.
     Zapisy odbywać się będą w świetlicy szkolnej.
     Załącznik:

     ZASADY ZACHOWANIA W ŚWIETLICY

      

     Elementarna nasza zasada to cisza i spokój.

     Bezwzględnie przestrzegamy zasad zachowania w świetlicy szkolnej.

      

     1. Przychodzę do świetlicy zaraz po przybyciu do szkoły lub po skończonych zajęciach.
     2. Zgłaszam wychowawcy każde swoje przybycie i wyjście.
     3. Nie wychodzę ze świetlicy bez zgody wychowawcy.
     4. Nie oddalam się od wychowawcy podczas wyjść poza salę świetlicową.
     5. Przestrzegam zasad kulturalnego zachowania - jestem grzeczny, miły i uprzejmy wobec innych osób.
     6. Używam zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia.
     7. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
     8. Szanuję innych, nikomu nie dokuczam, nie używam przemocy, brzydkich słów, nikogo nie przezywam, nie obrażam, nie wyśmiewam.
     9. Biorę aktywny udział w zajęciach.
     10. Słucham uważnie poleceń nauczyciela, nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzeniu zajęć, innym dzieciom w pracy i zabawie.
     11. Mogę korzystać z pomocy wychowawcy przy odrabianiu zadań domowych.
     12. Dbam o porządek: plecaki, książki, gry, zabawki kładę w wyznaczonym miejscu, po zajęciach i zabawie zawsze porządkuję swoje otoczenie.
     13. Szanuję sprzęty i przedmioty będące na wyposażeniu świetlicy.
     14. Szanuję cudzą i swoją własność. Bez zgody właściciela nie ruszam cudzych rzeczy.
     15. Dbam o higienę osobistą oraz siadam przy stoliku, gdy spożywam posiłki i napoje.
     16. Zmieniam obuwie i pozostawiam w szatni ubrania wierzchnie.

     Wychowawca świetlicy: może wpisać uczniowi uwagi pozytywne lub negatywne z zachowania – w klasowym zeszycie uwag; może o niewłaściwym zachowaniu ucznia poinformować wychowawcę klasy, dyrektora szkoły, rodziców.


     RAMOWY PLAN DNIA ŚWIETLICY

      

     7.00 - 8.30          schodzenie się dzieci, zajęci według zainteresowań

     8.30 - 11.30       zajęcia zorganizowane, przygotowanie do lekcji, wspólne czytanie

     11.30 - 11.45     przerwa obiadowa

     11.45 - 14.00     zajęcia stolikowe, odrabianie zadań domowych, gry dydaktyczne, czytanie, zajęcia plastyczne

     14.00 - 15.30     zajęcia zorganizowane: ruchowo-rekreacyjne na świeżym powietrzu, gry i zabawy integracyjne

     15.30 - 17.00     zajęcia według zainteresowań


     REGULAMIN

     Regulamin świetlicy szkolnej