• AKTUALNOŚCI

    • Zapraszamy do obejrzenia spotu reklamowego Mediacji w naszej szkole ;) kliknij w link poniżej

     link

     https://youtu.be/NudpiD8y6uk?si=udRv27EbS_CFEb2c

      

      

     ZAPRASZAMY DO WZIECIA UDZIAŁU W KONKURSIE PROMUJĄCYM  MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI

      

                                                     

     WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK- WARSZTATY Z MEDIACJI
     22 marca 2024 roku, zespół naszych  Mediatorów Rówieśniczych przeprowadził warsztaty dla wspaniałej młodzieży oraz opiekunów z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej.
      Podczas spotkania przedstawiono naszym gościom  ideę mediacji w szkole, jej etapy, sposób realizacji, a także omówiono korzyści jakie mediacja rówieśnicza wnosi do szkoły. 
     Ogromne gratulacje dla naszych mediatorek, które wręcz profesjonalnie poprowadziły warsztaty dla tak licznych odbiorców. Jesteśmy z Was dumni!!!
     Bardzo się cieszymy, że działalność naszego koła Mediacji jest dobrze odbierana.
      Liczymy na to, że udało się nam zaszczepić u naszych gości chęć wdrożenia mediacji do swojej szkoły;)🙃

      

      

     MY NIE ZAMIATAMY TWOICH PROBLEMÓW POD DYWAN;) ALE POMOŻEMY CI POSPRZĄTAĆ I WYCZYŚCIĆ TWOJE RELACJE Z NIEPOTRZEBNYCH KONFLIKTÓW. PAMIĘTAJ! JESTEŚMY DLA CIEBIE;)

       

      

     Pomimo faktu, iz praca mediatora daje wiele satysfakcji z podejmowanych działań, rozwija ona także kluczowe kompetencje zarządzania własnymi konfliktami oraz kształtuje umiejętność skutecznej komunikacji. Nasi mediatorzy spotykają się kilka razy w tygodniu i omawiają przebieg procesów mediacyjnych. Wysuwają wnioski, tworzą własny katalog skutecznych działań, modyfikując te, które przyczyniają sie do eskalacji konfliktu pomiędzy zwaśnionymi stronami. Jako mediator-opiekun jestem pod ogromnym wrażeniem postępów rozwojowych naszego zespołu. A jako dowód skuteczności jego działania przytaczam ilość zgłaszanych spraw świadczących o dużym zaufaniu co do ich członków.  JESTEM Z WAS DUMNA DZIEWCZYNY;) Wstęp do "Prawa" macie już w małym paluszku;)Oby tak dalej

                                                                                                             Marzena  Cirocka

     INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KOŁA MEDIATOROW RÓWIEŚNICZYCH 2023/24

     Pracujemy na pełnych obrotach;) Jeżeli potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu konfliktu z relacjach rówieśniczych, lub masz pytania co do możliwości jego rozwiązania- NIE WAHAJ SIĘ  JUŻ I PRZYJDZ DO NAS;) Dyżurujemy codziennie na długich przerwach. Poznasz nas po niebieskich koszulkach z napisem MEDIATOR RÓWIEŚNICZY, lub przyjdź do naszego pokoju mediacji, kóry znajduje sie na 2 piętrze. 

      

      

      

      

      

     WESOŁYCH ŚWIĄT ŻYCZĄ WSZYSTKIM NASI SZKOLNI MEDIATORZY ;*

     Dziś Gwiazdkowy Wieczór Filmowy ;) na następny zaprosimy wszystkich tych, którzy z naszą pomocą odbudowali swoje relacje i dotrzymują postanowień zawartych w ugodach;) 

      

      

     JUŻ JESTEŚMY! OTO NOWY ZESPÓŁ MEDIATORÓW RÓWIEŚNICZYCH POWOŁANY NA ROK 2023/2024

     Nikola Szymichowska, Wiktoria Sławska, Patrycja Kujalowa, Maria Formella, Natalia Mieloszyk, Roksana Klawikowska oraz Sandra Okroj

     Akty nominacyjne wręczył pan burmistrz, Mieczysław Grzegorz Gołuński

      

     NOWY NABÓR MEDIATORÓW RÓWIEŚNICZYCH 2023/2024- SZKOLENIE CZAS ZACZĄĆ ;)

     Rozpoczęliśmy 20-godzinne szkolenie nowej grupy mediatorów rówieśniczych;) W jego trakcie kandydaci zdobędą nowe, kluczowe kompetencje, które pomogą im w zarządzaniu sytuacjami konfliktowymi, opanują techniki skutecznej komunikacji, poznają etapy procesu mediacyjnego, a także nauczą się jak prowadzić dokumentację związaną z jej przebiegiem. Szkolenie zakończy się egzaminem, w wyniku którego wyłonieni zostaną najlepsi z najlepszych. ;) Trzymajcie kciuki. DZIŚ SIE SZKOLIMY, ABY JUTRO MÓC WAM POMAGAĆ;)

     Uczniowie klas VIII naszej szkoły w roku szkolnym 2022/2023 w ramach innowacji pedagogicznej realizują projekt edukacyjno–profilaktyczny z zakresu mediacji rówieśniczych. Tym samym w Szkole Podstawowej w Kiełpinie powstało Koło Mediatorów Rówieśniczych.

      
     Celem projektu jest wdrożenie w naszej szkole programu mediacji rówieśniczych, jako narzędzia w wychowawczej i dydaktycznej misji szkoły, uczenia prawidłowych zachowań i rozwiązywania konfliktów bez udziału dorosłych, pozwalającego na rozwój umiejętności pracy w grupie, uwrażliwienie na dobro wspólne, przeciwdziałanie dyskryminacji, nietolerancji, przemocy, konfliktom i agresji.
      
     Przez 2 miesiące odbywało się szkolenie grupy naszych mediatorów, w trakcie którego uczniowie zapoznali się z konstruktywnymi metodami rozwiązywania konfliktów, etapami procesu spotkań mediacyjnych, a także nabyli umiejętności spisywania ugód oraz prowadzenia dokumentacji mediacyjnej.
      
     W ubiegłym tygodniu zakończył się Pierwszy Tydzień Mediacji w naszej szkole. W tym czasie odbył się apel, na którym mediatorzy przedstawili całej społeczności uczniowskiej CZYM JEST MEDIACJA i jakie korzyści niesie dla osób, które z niej skorzystają. W następnych dniach przeprowadzono ankiety wśród uczniów, które potwierdziły, że uczniowie cieszą się z nowej inicjatywy w naszej szkole licząc na to, że będzie to pomoc w rozwiązywaniu ich szkolnych konfliktów rówieśniczych. Na godzinach wychowawczych przeprowadzono lekcję na temat sposobów zarządzania konfliktem.
      
     Przeprowadzono też 3 konkursy,pierwszy z nich na projekt LOGO Koła Mediatorów, kolejny- techniczno-plastyczny promujący mediacje w szkole i ostatni -konkurs na stworzenie "Wiersza o Mediacji". Laureatami konkursów zostali
      
     Michalina Kryszewska-Logo Koła Mediatorów
      
     Estera Biesek- konkurs techniczno-plastyczny
      
      
     Wiktoria Sławska- Wiersz o Mediacji.
      
     Wszystkim laureatom gratulujemy, a zdjęcia prac zostaną umieszczone w zakładce MEDIACJE RÓWIEŚNICZE
      
     Oto lista Mediatorów Rówieśniczych SP w Kiełpinie w roku szkolnym 2022/2023
      
     1. Małgorzata Wilczyńska
      
     2. Karol Kukszyński
      
     3. Agata Bieszka
      
     4.  Damian Fierka
      
     5. Jakub Czapp
      
     6. Antonina Suchomska
       dj
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      

    • Dyżury 2023/24

      • PONIEDZIAŁEK
      • Maria Formella
       Sandra Okroj
      • WTOREK
      • Roksana Klawikowska
       Natalia Mieloszyk
      • ŚRODA
      • Wiktoria Sławska
       Nikola Szymichowska
      • CZWARTEK
      • Wiktoria Sławska
       Patrycja Kujalova
      • PIĄTEK
      • Sandra Okroj
       Patrycja Kujalova
      • Opiekun Szkolnego Koła Mediacji
      • Marzena Cirocka