Menu

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie? Koncepcja i standardy Cele i zadania SzPZ DZIAŁANIA 2017/2018 Diagnoza stanu wyjściowego DZIAŁANIA 2018/2019 DZIAŁANIA 2019/2020 DZIAŁANIA 2020/2021 DZIAŁANIA 2021/2022 DZIAŁANIA 2022/2023

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Koncepcja i standardy

Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie

KONCEPCJA Szkoły Promującej Zdrowie „wyrosła” z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanej przez Światową Organizację Zdrowia oraz z dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej. Nie ma jednej, ogólnie przyjętej definicji takiej szkoły. Każdy kraj wypracowuje swój model SzPZ w zależności od uznawanych wartości oraz własnych doświadczeń. W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Upowszechnianie edukacji dla zdrowia w Szkołach Promujących zdrowie odbywa się w oparciu o pięć standardów, według których opisane zostały cele i procedury ich osiągania w zakresie promowania zdrowia.

 

STANDARD PIERWSZY             Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumienie i zaakceptowanie koncepcję szkoły promującej zdrowie.

STANDARD DRUGI                Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań

STANDARD TRZECI           Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej, jakości i skuteczności

STANDARD CZWARTY  Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

STANDARD PIĄTY     Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Kiełpinie
    ul. Szkolna 29
    83-307 Kiełpino
    pomorskie
  • 58-694-21-44
    58-694-21-82

Galeria zdjęć