Menu

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie? Koncepcja i standardy Cele i zadania SzPZ DZIAŁANIA 2017/2018 Diagnoza stanu wyjściowego DZIAŁANIA 2018/2019 DZIAŁANIA 2019/2020 DZIAŁANIA 2020/2021 DZIAŁANIA 2021/2022 DZIAŁANIA 2022/2023

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Cele i zadania SzPZ

 

Cele podejmowanych działań:

Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie Stwarzanie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia oraz harmonijnego rozwoju.

Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie Współpraca szkoły z rodziną i personelem medycznym (lekarzem, higienistką, stomatologiem).

Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie Uświadomienie własnej odpowiedzialności za stan i ochronę swojego zdrowia.

Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych

Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie Kształtowanie w szkole środowiska wspierającego edukację zdrowotną

Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie Zaangażowanie uczniów w proces edukacji o zdrowiu

Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie Dostarczanie wiedzy na temat szkodliwości stosowania używek

Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie Budowanie zdrowego środowiska fizycznego w szkole

Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie Rozwijanie umiejętności życiowych sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu oraz społecznemu i duchowemu

Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie Rozbudzanie potrzeby podejmowania działań na rzecz zdrowego środowiska

Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie Dostrzeganie przez młodego człowieka potrzeby dokonywania odpowiedzialnych wyborów

Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie Kształtowanie przekonania, ze szkoła to miejsce pracy, w którym należy dba o dobre relacje i samopoczucie wszystkich jej członków

 

Podstawowe zadania:

Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie Propagowanie zdrowego stylu życia

Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie Tworzenie nawyków prozdrowotnych

Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie Wychowanie ucznia, który radzi sobie z problemami.

Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie Nawiązuje pozytywne relacje z otoczeniem, akceptuje samego siebie

Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie Uświadamianie uczniom, rodzicom i nauczycielom zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi

Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie Współpraca z instytucjami wspierającymi działalność profilaktyczną (Policja, Straż Miejska, Poradnia Psychologiczno-                   Pedagogiczna, stacja Sanepid, Szpital Rejonowy, Przychodnie)

Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie Wspieranie rodziców w zakresie poszerzania ich wiedzy na temat profilaktyki prozdrowotnej

Znalezione obrazy dla zapytania logo szkoły promującej zdrowie Dbałość o środowisko fizyczne szkoły 

 

Niska świadomość społeczna w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki prozdrowotnej powoduje, że istnieje duże zapotrzebowanie na budowę podstaw w tym zakresie w szkole. Sytuacja ta uzasadnia oczekiwanie wobec placówek oświatowych, aby poza zadaniami dydaktycznymi zajmowały się również kształceniem młodzieży w zakresie dbałości własne zdrowie oraz tworzyły środowisko wspierające zdrowie. Dobrze realizowana edukacja zdrowotna to szansa na przyszłe społeczeństwo, które będzie umiało i chciało dbać o zdrowie swoje i innych ludzi oraz dbać o środowisko, w którym żyje.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Kiełpinie
    ul. Szkolna 29
    83-307 Kiełpino
    pomorskie
  • 58-694-21-44
    58-694-21-82

Galeria zdjęć