Menu

PO WER 2019-2022

Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej 2019 - 2022

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Gryfa Pomorskiego w Kiełpinie otrzymała dofinansowanie z projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu pt. "Poznaję - działam - przekazuję: europejskie doświadczenia źródłem inspiracji      dla Kaszubów". Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 40380 EURO, co stanowi równowartość kwoty  172741,60 PLN. Projekt trwa od 01 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.

W projekcie bierze udział 15 nauczycieli, którzy zostali wybrani podczas procesu rekrutacyjnego. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach językowych oraz metodycznych na Malcie, w Wielkiej Brytanii i Niemczech.

10 nauczycieli będzie uczestniczyło w dwutygodniowym kursie języka angielskiego (Fluency and English Language Development) organizowanym przez The Executive Training Intistute na Malcie. Celem kursu jest pogłębienie znajomości i poprawa biegłości posługiwania się językiem angielskim.

W tygodniowym kursie metodycznym, (Empowerment in ICT Skills -Making Use of Technology Tools) również na Malcie weźmie udział 2 nauczycieli. Głównym celem udziału w tej mobilności jest nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności efektywnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, będących środkiem służącym do osiągnięcia lepszych rezultatów w nauce przez  uczniów o  specjalnych potrzebach edukacyjnych, w procesie nauczania.

Kolejny kurs odbędzie się w Berlinie „Intensiv Deutschkurs und CLIL fur Lehrer” i weźmie w nim udział nauczyciel języka niemieckiego. Kurs  pozwala poprawić swoje umiejętności językowe nie tylko w piśmie, ale i w mowie. Ma on na celu wprowadzenie przez nauczycieli metody CLIL , aby pokazać w jaki sposób mogą ją wykorzystać w praktyce.

Ostatni z kursów „Support for Children with Special Educational Needs” odbędzie się w Wielkiej Brytanii. Wezmą w nim udział nauczycielki nauczania przedszkolnego z językiem angielskim. Podczas dziesięciodniowego kursu uczestnicy mobilności będą mieli okazję zapoznać się z technikami radzenia sobie z uczniami, którzy mają trudności w uczeniu się. Uczniowie z dysleksją bądź z ADHD potrzebują zróżnicowanego podejścia i motywowania dostosowanego do ich charakterystycznych zdolności uczenia się i funkcjonowania w społeczności szkolnej. Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności, aby mogli oni sprostać nowym potrzebom, a przede wszystkim wprowadzić swoje doświadczenia i umiejętności do codziennej pracy. W ramach kursu uczestnicy odwiedzą trzy lokalne szkoły w Wielkiej Brytanii (Plymouth), w których to będą mieli okazję zaobserwować jakimi metodami nauczyciele pracują z uczniami, a także poznać w jaki sposób szkoła wspiera nie tylko uczniów, ale także rodziców pod kątem specjalnych wymagań edukacyjnych uczniów.

Szkoła Podstawowa w Kiełpinie podjęła się realizacji projektu, ponieważ jest on odpowiedzią na potrzeby placówki.

Głównymi celami projektu są:

1. Podniesienie stopnia wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej w celu wdrożenia zintensyfikowanej indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

2. Nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności efektywnego wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych, będących środkiem służącym do lepszego uczenia się uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

3. Podniesienie poziomu jakości w zakresie integracji i stosowania innowacyjnych rozwiązań do pracy z uczniami o specjalnych wymaganiach edukacyjnych w szczególności w klasach integracyjnych poprzez poznanie i wdrażanie nowych narzędzi i metod dydaktycznych przez uczestników kursów metodycznych w celu osiągnięcia wysokiej jakości nauczania na poziomie europejskim oraz wypracowanie i wdrożenie dodatkowych rozwiązań w tym zakresie.

4. Wdrożenie dobrych praktyk w szczególności dotyczących integracji, zaobserwowanych podczas wizyt w  trzech lokalnych szkołach oraz wytyczenie celów zawodowych. To doświadczenie przyczyni się również do zwiększonej zdolności reagowania na potrzeby wynikające z trudnej sytuacji części wychowanków.

5. Pogłębienie przez uczestników projektu stopnia znajomości nauki języka. Pragniemy, aby w podnoszenie jakości pracy placówki zaangażowały się osoby ze wszystkich etapów edukacji  oraz z jak największej ilości specjalizacji, aby wpływ na placówkę był jak najszerszy, a uzyskane doświadczenia wykorzystywane na wszystkich przedmiotach.

6. Korzystając z doświadczeń i informacji nabytych podczas trwania kursów i szkoleń pragniemy poszerzać naszą współpracę międzynarodową, co w przyszłości zaowocuje nawiązaniem współpracy z placówką zagraniczną i podjęciem działań w zakresie realizacji mobilności K2 oraz urozmaici zajęcia językowe, a także pozwoli korzystać innym nauczycielom z ogólnodostępnych materiałów, nie tylko w języku polskim. Lepsza znajomość języka wpłynie na zwiększenie motywacji i satysfakcji w codziennej pracy nauczycieli, a także zwiększenie możliwości rozwoju zawodu i kariery zawodowej.

 

                                                           

          

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Kiełpinie
    ul. Szkolna 29
    83-307 Kiełpino
    pomorskie
  • 58-694-21-44
    58-694-21-82

Galeria zdjęć