Menu

Świetlica szkolna

Zapisy
dla uczniów klas I-III SP - maj, czerwiec w godzinach pracy świetlicy.
Zapisy odbywać się będą w świetlicy szkolnej.
Załącznik:

ZASADY ZACHOWANIA W ŚWIETLICY

 

Elementarna nasza zasada to cisza i spokój.

Bezwzględnie przestrzegamy zasad zachowania w świetlicy szkolnej.

 

 1. Przychodzę do świetlicy zaraz po przybyciu do szkoły lub po skończonych zajęciach.
 2. Zgłaszam wychowawcy każde swoje przybycie i wyjście.
 3. Nie wychodzę ze świetlicy bez zgody wychowawcy.
 4. Nie oddalam się od wychowawcy podczas wyjść poza salę świetlicową.
 5. Przestrzegam zasad kulturalnego zachowania - jestem grzeczny, miły i uprzejmy wobec innych osób.
 6. Używam zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia.
 7. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
 8. Szanuję innych, nikomu nie dokuczam, nie używam przemocy, brzydkich słów, nikogo nie przezywam, nie obrażam, nie wyśmiewam.
 9. Biorę aktywny udział w zajęciach.
 10. Słucham uważnie poleceń nauczyciela, nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzeniu zajęć, innym dzieciom w pracy i zabawie.
 11. Mogę korzystać z pomocy wychowawcy przy odrabianiu zadań domowych.
 12. Dbam o porządek: plecaki, książki, gry, zabawki kładę w wyznaczonym miejscu, po zajęciach i zabawie zawsze porządkuję swoje otoczenie.
 13. Szanuję sprzęty i przedmioty będące na wyposażeniu świetlicy.
 14. Szanuję cudzą i swoją własność. Bez zgody właściciela nie ruszam cudzych rzeczy.
 15. Dbam o higienę osobistą oraz siadam przy stoliku, gdy spożywam posiłki i napoje.
 16. Zmieniam obuwie i pozostawiam w szatni ubrania wierzchnie.

Wychowawca świetlicy: może wpisać uczniowi uwagi pozytywne lub negatywne z zachowania – w klasowym zeszycie uwag; może o niewłaściwym zachowaniu ucznia poinformować wychowawcę klasy, dyrektora szkoły, rodziców.


RAMOWY PLAN DNIA ŚWIETLICY

 

7.00 - 8.30          schodzenie się dzieci, zajęci według zainteresowań

8.30 - 11.30       zajęcia zorganizowane, przygotowanie do lekcji, wspólne czytanie

11.30 - 11.45     przerwa obiadowa

11.45 - 14.00     zajęcia stolikowe, odrabianie zadań domowych, gry dydaktyczne, czytanie, zajęcia plastyczne

14.00 - 15.30     zajęcia zorganizowane: ruchowo-rekreacyjne na świeżym powietrzu, gry i zabawy integracyjne

15.30 - 17.00     zajęcia według zainteresowań


REGULAMIN

Regulamin świetlicy szkolnej

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Kiełpinie
  ul. Szkolna 29
  83-307 Kiełpino
  pomorskie
 • 58-694-21-44
  58-694-21-82

Galeria zdjęć