Menu

Oferta szkoły

Oferujemy swoim uczniom:

1. WYSOKI POZIOM KSZTAŁCENIA

 • Liczne sukcesy w konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych;
 • Stypendia Burmistrza Kartuz i Marszałka Województwa Pomorskiego;
 • Wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych;
 • Nauka 2 języków obcych: angielskiego i niemieckiego;
 • Nauka języka kaszubskiego;
 • Klasy integracyjne z nauczycielem wspomagającym;
 • Wychowanie komunikacyjne – KARTA ROWEROWA

 

2. PROFESJONALNĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ

3. NOWOCZEŚNIE WYPOSAŻONE SALE LEKCYJNE

sale lekcyjne

  

  

sale językowe

sala projekcyjna

4. WSPARCIE SPECJALISTÓW

 • Pedagog,  Psycholog
 • Logopeda
 • Oligofrenopedagog
 • Surdo- i Tyflopedagog

 

5. WSZECHSTRONNY ROZWÓJ FIZYCZNY

 • nieodpłatna nauka pływania;
 • zajęcia sportowe: tenis stołowy, piłka nożna, piłka siatkowa

 

6. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

 • Wsparcie rozwoju: zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, psychologiczne, terapeutyczne, rewalidacyjne

 

sala logopedyczna

 

sala zabaw i terapii

 

 

 • Koła zainteresowań: przedmiotowe, ortograficzne, teatralne, literackie, robotyka
 • Wolontariat
 • Gromada Zuchowa KIEŁPIŃSKIE PSZCZÓŁKI
 • Rozwój talentów:
  • Zespoły Taneczne: ISKRY
  • Zespół Regionalny WESOŁE LUDKI
  • Zespół Instrumentalny SCHOOL LIFE
  • Chór MONODIA
  • Grupa baletowa

     

  

 

 7. ROZWÓJ WIEDZY I UMIEJĘTNOSCI poprzez realizację projektów edukacyjnych:

 • Tydzień Kaszubski
 • Festiwal Nauki
 • Dni Profilaktyki
 • Tydzień Bezpieczeństwa
 • Dzień Języków Obcych
 • Znajdź Klucz do Historii
 • Świat bez głodu
 • Akcje charytatywne, wolontariat

 

8.  ZAPEWNIENIE OPIEKI I BEZPIECZEŃSTWA

 • Świetlica w godz. 7.00 – 17.00
 • Czytelnia
 • Sala zabaw i terapii
 • Stołówka szkolna – smaczne i zdrowe posiłki
 • Przestronne i kolorowe korytarze
 • Monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny

 

świetlica

 

stołówka

  

korytarze

  

 

9. WYSOKA JAKOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

Zapewniamy:

 • wysoki poziom opieki i kształcenia wszystkim dzieciom;
 • doskonałe warunki, dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością;
 • opiekę specjalistów: pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta, oligofrenopedagog, surdo- i tyflopedagog;
 • kolorowe i nowocześnie wyposażone sale przedszkolne, plac zabaw, halę sportową, salę baletową, salę terapii zajęciowej, gabinet logopedyczny, salę projekcyjną (kino dziecięce), przestronn jadalnię;
 •  zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci: robotykę, szachy, rytmikę, balet, język angielski;
 •  zajęcia specjalistyczne: wczesne wspomaganie rozwoju, sensoryczne, indywidualną rewalidację,
 • terapię pedagogiczną, logopedię, glottodydaktykę, gimnastykę korekcyjną;
 • zajęcia adaptacyjne z udziałem Rodziców;
 • wycieczki bliższe i dalsze;
 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów;
 • zdrowe i smaczne posiłki.

 

  

 

    

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Kiełpinie
  ul. Szkolna 29
  83-307 Kiełpino
  pomorskie
 • 58-694-21-44
  58-694-21-82

Galeria zdjęć