• My city, my country

    • My city, my country

     Do projektu zgłosiło się 20 szkół miedzy innymi z Turcji, Bułgarii, Rumunii, Włoch, Polski, Litwy i Ukrainy. Projekt ma na celu poznanie krajów i miast partnerskich poprzez realizację opracowywanych przez szkoły zadań. Łącznikiem będzie książka, którą będziemy przesyłać do naszych partnerów. Znajdziemy tam zarys kraju, flagę, herb państw w których ona już gościła.

     CELE

     Dzieci poprawią swoje kompetencje poznawcze poprzez współpracę przy tworzeniu książki.

     POSTĘP DZIAŁAŃ

     Od września do października kraje partnerskie rejestrują się w projekcie podając z dokładny adres. Pod koniec października
     zostanie utworzona lista zawierająca kierunek podróży książki. W listopadzie zostanie ona wysłana do pierwszego partnera projektu. Ostatni na liście odsyła ją do koordynatora. Czas trwania projektu będzie zależeć od liczby partnerów. Podczas realizacji zadań będziemy komunikować się za pośrednictwem „Teachers Magazine”.

     SPODZIEWANE REZULTATY

     Wszyscy zdobędą nową wiedzę, dowiedzą się więcej na temat krajów w których znajdują się szkoły partnerskie, poznają ich położenie geograficzne, flagi, herby oraz ciekawostki z nimi związane. Pod koniec projektu stworzymy wirtualną książkę.