Menu

eTwinning

Roztańczeni - zakreceni :)

O projekcie

Taniec jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji. Realizując projekt, od lutego do czerwca, chcemy poznać historię państwa, z którego wywodzi się cancan – taniec którego pragniemy się nauczyć i przedstawić swoje wersje szkołom partnerskim na jego zakończenie. Uczniowie będą poznawali Francję od strony, tj.: luty: Położenie i symbole. marzec: Baśnie, moda, kwiecień: Kulinaria, maj: Zabytki, sztuka, czerwiec: Kultura – taniec. Duża swoboda ruchu podskoki, bieg, chód, muzyka, ciekawe stroje działają na wyobraźnię dziecka , dostarczają dodatkowych bodźców i przeżyć emocjonalnych. Wspólnym celem pracy przy muzyce będzie promowanie kultury europejskiej poprzez rozwijanie w dzieciach umiejętności integracji, współpracy oraz odpowiedzialności na różnych etapach edukacyjnych.
Chcemy, aby dzięki pracy zespołowej rozwijały się również indywidualne zdolności każdego dziecka, a ciekawość pozwalała ujawnić inicjatywę, aktywność i samodzielność młodego człowieka.

Cele

1. Promowanie kultury europejskiej;
2. Kształtowanie poczucia wspólnoty z państwami Europy;
3. Wzbogacanie wiedzy na temat historii i rozwoju Francji;
4. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;
5. Stworzenie możliwości twórczej i odtwórczej ekspresji muzyczno-ruchowej;
6. Uświadomienie sobie różnic i podobieństw pomiędzy ludźmi – rozwijanie tolerancji i współpracy.

 

Postęp działań

Współrealizatorzy projektu biorą aktywny udział w planowaniu poszczególnych etapów jego realizacji. Każdy wybiera dowolną formę prezentacji realizacji celu (pisana, audio lub wideo). Przygotowane materiały zostają publikowane na blogu/Twinspace.

Spodziewane rezultaty

Dokonując analizy poszczególnych tematów dzieci wzbogacą swoje wiadomości na temat Francji. Poprzez naśladowanie i własną interpretację (również przy wykorzystaniu narzędzi audio wizyjnych), odtworzą, ułożą i zapamiętają opracowywany układ taneczny - cancan. Efekty swojej pracy będą prezentować na Twinspace, co przyczyni się do pozyskania nowych przyjaciół oraz niestandardowej umiejętności komunikowania się.

 

Prezentacja_odc_2.ppsx

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Kiełpinie
    ul. Szkolna 29
    83-307 Kiełpino
    pomorskie
  • 58-694-21-44
    58-694-21-82

Galeria zdjęć